Program Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA.

Syarat-syarat Am Universiti

1. Kemasukan Lepasan Diploma / setaraf
a) Lulus SPM / Setaraf dengannya serta mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia.
b) Mempunyai Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh senat Universiti.
c) Memenuhi Keperluan Khas Program.
d) Mendapat Sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET).
2. Kemasukan Lepasan STPM / Setaraf
a) Lulus SPM / Setaraf dengannya serta mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia.
b) Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam matapelajaran Pengajian Am dan Dua (2) mata pelajaran lain.
c) Memenuhi Keperluan Khas Program.
d) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET).
3. Kemasukan Lepasan Matrikulasi KPM / Asasi Sains
a) Lulus SPM / Setaraf dengannya serta mendapat kepujian dalam bahasa Melayu / Bahasa Malaysia
b) Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya NGMP 2.00
c) Memenuhi Keperluan Khas Program.
d) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET).
4. Kemasukan Lepasan STAM
a) Lulus SPM / Setaraf dengannya serta mendapat kepujian dalam bahasa Melayu / Bahasa Malaysia.
b) Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).
c) Memenuhi Keperluan Khas Program.
d) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET).

 

 

 

CAPAIAN :

1. Syarat Kemasukan Program Ijazah Sarjana Muda  mengikut kursus.

2. Kurikulum Program Pengajian.

 

(Dilawati 15,189 kali, 10 lawatan hari ini)