Latihan Jangka Panjang

Staf bukan akademik digalakkan meningkatkan kelayakan akademik. ┬áSehubungan dengan itu, universiti melalui HCD merangka program ini sebagai salah satu inisiatif pembangunan modal insan staf dengan memberikan penajaan berbentuk biasis kepada pemohon yang layak. ┬áProgram ini khusus untuk staf bukan akademik Gred 1 – 40.

Objektif program:

i. Meluaskan peluang pendidikan untuk memakmurkan masyarakat umum;

ii. Menerajui ilmu Sains dan Teknologi;

iii. Meningkatkan keberkesanan sumbangan ke arah pengkayaan negara;

iv. Meningkatkan kecemerlangan pembangunan dan penggunaan Sains dan Teknologi;

v. Memberi tumpuan dan pengukuhan dalam bidang pembuatan sesuai dengan keperluan negara;

vi. Meningkatkan kualiti sumber manusia sejajar dengan keperluan negara dan;

vii. Meningkatkan prestasi pengurusan Universiti melalui budaya korporat.

(Dilawati 574 kali, 1 lawatan hari ini)