Pengurusan Tempahan Tiket

TEMPAHAN DOMESTIK

 1. Borang tempahan dan surat arahan  hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 2 hari bekerja sebelum tarikh / masa penerbangan
 2. Setiap tempahan perlu dikemukakan no kad pengenalan dan no telefon
 3. Segala kos berbangkit akibat pertukaran tarikh/masa penerbangan selepas tiket dipersetujui dikeluarkan adalah di bawah tanggungjawab pihak fakutlti/ptj
 4. Pihak pengurusan sumber manusia (psm) fakuti /ptj diminta memastikan peruntukan yang mencukupi bagi setiap tempahan yang dibuat
 5. Bagasi yang dibenarkan untuk setiap tempahan penerbangan adalah sebanyak 20kg atau tertakluk kepada  syarikat penerbangan . Sekiranya penumpang memerlukan tempahan lebihan bagasi perlu disertakan dengan surat kelulusan lebihan bagasi oleh psm
 6. Penerbangan alternatif seperti air asia dan fire fly, pemohon tidak dibenarkan membuat pertukaran atau pembatalan setelah tiket dikeluarkan

 

TEMPAHAN ANTARABANGSA

(MESYUARAT, BENTANG KERTAS KERJA, PROFFESSOR PELAWAT DAN SEBAGAINYA)

 1. Borang tempahan, surat arahan dan surat kelulusan tnca  hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 7 hari bekerja sebelum tarikh / masa penerbangan
 2. Setiap tempahan perlu dikemukakan salinan passport dan jadual perjalanan yang dikehendaki
 3. Segala kos berbangkit akibat pertukaran tarikh/masa penerbangan selepas tiket dipersetujui dikeluarkan adalah di bawah tanggungjawab pihak fakutlti/ptj
 4. Pihak pengurusan sumber manusia (psm) fakuti /ptj diminta memastikan peruntukan yang mencukupi bagi setiap tempahan yang dibuat
 5. Bagasi yang dibenarkan untuk setiap tempahan penerbangan adalah sebanyak 20kg atau tertakluk kepada  syarikat penerbangan . Sekiranya penumpang memerlukan tempahan lebihan bagasi perlu disertakan dengan surat kelulusan lebihan bagasi oleh psm
 6. Pemohon tidak dibenarkan membuat pertukaran atau pembatalan setelah iket dikeluarkan

 

TEMPAHAN ANTARABANGSA

 (CUTI BELAJAR, VIVA DAN BENTANG KERTAS KERJA )

 1. Borang tempahan dan surat kelulusan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 7 hari bekerja sebelum tarikh / masa penerbangan
 2. Setiap tempahan perlu dikemukakan salinan passport dan jadual perjalanan yang dikehendaki
 3. Segala kos berbangkit akibat pertukaran tarikh/masa penerbangan selepas tiket dipersetujui dikeluarkan adalah di bawah tanggungjawab pihak fakutlti/ptj
 4. Pihak pengurusan cuti belajar diminta memastikan peruntukan yang mencukupi bagi setiap tempahan yang dibuat
 5. Bagasi yang dibenarkan untuk setiap tempahan penerbangan adalah sebanyak 20kg atau tertakluk kepada  syarikat penerbangan . Sekiranya penumpang memerlukan tempahan lebihan bagasi perlu disertakan dengan surat kelulusan lebihan bagasi oleh pengurusan cuti belajar
 6. Pemohon tidak dibenarkan membuat pertukaran atau pembatalan setelah iket dikeluarka

 

(Dilawati 997 kali, 1 lawatan hari ini)