Fungsi & Peranan

1. Pelaksanaan program strategik dan berimpak tinggi:

 • Mewujudkan pelan pembangunan individu staf PPP
 • Menyediakan pelan pelaksanaan program latihan berstruktur berdasarkan keperluan kompetensi
 • Menyediakan standard  kompetensi jawatan beserta instrumen penilaian
 • Menyediakan laluan kerjaya telus dan jelas

2. Memperkasa kapabiliti kepimpinan di kalangan staf PPP

3. Membangunkan potensi dan meningkatkan tahap kompetensi staf PPP

4. Menyediakan calon berkelayakan bagi Program Kumpulan Bakat dan Pelan Penggantian Universiti

5. Memperkasa staf PPP:

 • Mengukuhkan keupayaan dan kewibawaan
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan
 • Meningkatkan produktiviti
 • Meningkatkan profesionalisme
 • Memupuk kreativiti dan inovasi

 

KRITERIA PEMBANGUNAN STAF 

 • Penyediaan program latihan terancang yang bersepadu di sepanjang perkhidmatan kerjaya staf.
 • Penyediaan pelbagai laluan dalam rancangan pembangunan sumber manusia untuk faedah individu, jabatan dan universiti.
 • Perluasan kemajuan kerjaya staf
 • Perancangan latihan yang boleh mengurangkan kos operasi dan dapat meyumbangkan pendapatan kepada universiti.
 • Pembangunan dan pelaksanaan latihan yang boleh mengukukuhkan imej universiti sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
(Dilawati 380 kali, 1 lawatan hari ini)