Bilakah seseorang staf perlu mengisytiharkan harta dan apakah jenis harta yang perlu diisytiharkan?

Staf dikehendaki mengisytiharkan harta apabila dilantik ke dalam perkhidmatan awam, memperolehi harta tambahan, melupuskan harta atau diminta oleh kerajaan. Harta-harta yang perlu diisytiharkan termasuklah harta tidak alih termasuk tanah, kediaman dan bangunan serta harta alih termasuk wang, syer, saham, lesen perniagaan dan kenderaan motor.