Bagaimanakah tawaran gaji bagi staf yang sedang berkhidmat dalam jawatan tetap dan dilantik ke jawatan lain yang lebih tinggi di UTM?

Gaji yang akan ditawarkan kepada staf yang tukar jawatan/dilantik ke jawatan baru ialah pada matagaji tertinggi hampir dengan gaji jawatan lama dan tidak kurang dari satu pergerakan gaji mendatar jawatan lama (PP Bil. 4 tahun 2002)