Apakah yang perlu saya lakukan untuk disahkan ke dalam perkhidmatan. Apakah implikasi jika saya tidak disahkan dalam jawatan?

Sebelum pertimbangan untuk disahkan dalam perkhidmatan seseorang staf dikehendaki memenuhi keperluan berikut :

  1. Memenuhi syarat tempoh percubaan 1 – 3 tahun;
  2. Hadir dengan jayanya kursus induksi;
  3. Lulus peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan mengikut skim perkhidmatan (tidak semua perkhidmatan mensyaratkan lulus peperiksaan);
  4. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Jika seseorang gagal disahkan dalam perkhidmatan, implikasinya seperti berikut :

  1. samada dilanjutkan tempoh percubaan berdenda/tidak berdenda;
  2. boleh ditamatkan perkhidmatan;
  3. tidak layak mendapat kemudahan cuti haji;
  4. tidak layak memohon pinjaman perumahan kerajaan.