Adakah UTM membenarkan kutipan derma dilakukan di dalam kampus?

Ya. Namun, perlu mendapatkan surat pengesahan daripada pihak berwajib sebagai mana berikut:

i. Derma daripada organisasi luar.

  • Masjid atau surau: melalui Jabatan Agama Negeri atau Daerah.
  • Derma khas: melalui kementerian atau Jabatan Kerajaan.
  • Derma rumah anak yatim: melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat.

ii. Derma dalaman.

  • Staf: melalui ketua jabatan.
  • Pelajar: melalui Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP).