Adakah seseorang staf yang telah menyertai sesuatu program atau latihan akan diberikan sijil penyertaan?

Ya, kehadiran dan penyertaan seseorang peserta di dalam sesuatu program latihan yang dianjurkan akan diberikan sijil penyertaan beliau di dalam program latihan tersebut.