Remuneration

Gaji

1.

Setiap staf adalah ditawarkan dengan gaji bulanan pada peringkat (P1) dan Tangga (T) (mengikut skim perkhidmatan) sebagaimana dalam jadual Gaji Matriks mengikut Gred Gaji jawatan berkenaan. Selain daripada gaji bulanan, staf juga dibayar elaun-elaun yang berkelayakan.

2.

Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan berdasarkan prestasi perkhidmatan melalui Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (eLPPT/eLNPT).
Pergerakan Gaji Tahunan
Terdapat 4 pergerakan gaji tahunan iaitu:-
i.  Imbuhan Tetap Keraian
a. JUSA/Profesor Gred Khas ‘A’, ‘B’ Dan ‘C’

Num.

Tarikh Lantikan

Tarikh Pergerakan Gaji

a.

Jan – Mac

1 Januari

b.

April – Jun

1 April

c.

Julai – September

1 Julai

d.

Oktober – Disember

1 Oktober

b.

Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

Gred

Kadar sebulan

Jusa ‘A’ (VU5)/Khas ‘A’ (VK5)

RM 4000

Jusa ‘A’ (VU6)/Khas ‘B’ (VK6)

RM 3050

Jusa ‘A’ (VU7)/Khas ‘C’ (VK7)

RM 2500

c.

Pensyarah

Gred

Kadar sebulan

53 dan 54

RM800

51 dan 52

RM600

47 hingga 50

RM550

43 dan 44

RM400

*

Imbuhan Tetap Keraian sebanyak RM500 sebulan diberi kepada anggota pada tahun ke 10 dan ke atas dalam gred yang sama atau setaraf. Tempoh perkhidmatan yang diambilkira tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Sebelum itu anggota dibayar Imbuhan Tetap Khidmat Awam.
(Dilawati 318 kali, 1 lawatan hari ini)

Pages: 1 2 3 4