Pelantikan Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia

Dimaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia telah bersetuju melantik YBhg. Prof. Ir. Dr. Wahid bin Omar sebagai Naib Canselor UTM yang baru. Pelantikan ini adalah untuk tempoh tiga (3) tahun berkuat kuasa mulai 1 September 2013 hingga 31 Ogos...