+6 07 553 0444 bsm@utm.my


1. POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL STAF PENGURUSAN, PROFESIONAL DAN PELAKSANA

Diluluskan Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
Universiti Bil.3/2018
Semakan Terakhir : 29 Januari 2018

2.POLISI DAN GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN SIJIL PROFESIONAL BAGI STAF PENGURUSAN, PROFESIONAL DAN PELAKSANA

Diluluskan Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
Universiti Bil.4/2018
Semakan Terakhir : 8 Februari 2018

3.Polisi Program Attachment dan On the JobTraining

(Dilawati 87 kali, 1 lawatan hari ini)