+6 07 553 0439 bsm@utm.my
Select Page

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)

Setelah mendapat kelulusan Pemberian Taraf Pekerja Berpencen dari JPA, surat pemberitahuan kepada staf perlu dikeluarkan.

Kemudian, sekiranya staf memilih skim pencen, langkah berikut perlu dilakukan:-

  1. Lengkapkan Borang Pendaftaran Ahli (Borang CN2)
  2. Hantar Surat Permohonan Pendaftaran Caruman ke KWAP beserta dengan Borang CN2 dan salinan surat kelulusan PTB dari JPA. Salinan kepada Bendahari UTM JB juga perlu diberikan (sila rujuk s.k. dalam surat contoh)
  3. Setelah menerima surat maklumbalas dari KWAP, PSM perlu maklumkan kepada staf dan Bendahari secara surat rasmi.
(Dilawati 87 kali, 1 lawatan hari ini)