+6 07 553 0444 bsm@utm.my

CUTI

1. Faedah Gantian Cuti Rehat

2. Cuti Tanpa Rekod (Urusan Kematian)

3. Cuti Tanpa Gaji (Urusan Menjaga Anak)

4. Cuti Bersalin

5. Cuti Kuarantin

6. Cuti Menjaga Anak

7. Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di  Luar Negara

8. Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian

9. Borang Kemudahan Cuti Bersalin 360 hari

10. Borang Kebenaran Pulang Awal 1 Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung & Suami Yang Bekerja di Lokasi Berdekatan

11. Kebenaran Gantian Cuti Rehat 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan

 

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

1. Jadual Pengesahan Dalam Perkhidmatan Staf Akademik

2. Jadual Pengesahan Dalam Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (Gred 41)

3. Jadual Pengesahan Dalam Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (Gred 1-38)

4. Borang Perakuan (Lampiran 1)

 

PENANGGUNGAN KERJA

1. Senarai semak penanggungan

2. Contoh Jadual Penanggungan Kerja

3. Borang penanggungan kerja

4. Contoh Surat Arahan Penanggungan

 

PENAMATAN PERKHIDMATAN

1. Lampiran A & F

 

CUKAI

1. Borang Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

CP21 – PEMBERITAHUAN KEPADA MAJIKAN (MENINGGALKAN MALAYSIA)

SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT

1. Borang Permohonan Program Attachment
    – Borang semakan permohonan mengikuti Program Attachment
    – Application letter
    – Acceptance Letter
    – Format laporan akhir Program Attachment
    – Attachment Report Form
    – Buku pengumpulan resit – Dalam Negara
    – Buku pengumpulan resit – Luar Negara
    – Borang Laporan Kemajuan Projek Attachment

2. Borang Permohonan On the Job Training (OJT)
    – Buku Log On the Job Training

3. Borang Permohonan Cuti Belajar

4. Borang permohonan mengikuti Program Sijil Profesional
     – Borang Semakan permohonan Kursus Sijil Profesional

 

 

(Dilawati 1,360 kali, 1 lawatan hari ini)