Mel dan Kurier

Pengurusan Unit Mel Universiti, BPO adalah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan urusan surat-menyurat di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru. Ini melibatkan urusan seperti berikut:

i. edaran surat dalaman (dispatch)
ii. mel harian
iii. penghantaran mel ke Kampus UTM Kuala Lumpur, dan
iv. penghantaran mel berdaftar/ekpress.

Semua urusan penghantaran kepada pihak luar adalah dengan kerjasama penyedia perkhidmatan penghantaran mel dan kurier seperti Pos Malaysia, Pos Laju, United Parcel Services dan TNT.