+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Kod Jabatan

 

kod_jabatan

Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO) menguruskan pendaftaran dan pengemaskinian kod PTJ bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ), Universiti Teknologi Malaysia di sistem UTM-HR.

Bagi pendaftaran atau pengemaskinian kod PTJ, wakil PTJ perlu mengemukakan surat permohonan, cabutan minit mesyuarat kelulusan dan struktur organisasi terkini ke BPO.

Setelah pengemaskinian dibuat, surat pemakluman akan dikeluarkan dan dihantar kepada pemohon.

Sebarang pertanyaan, hubungi talian 07-5530172/ 30442/ 30051.