+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Prinsip

Kod Etika ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :
Benar
  • Kod Etika ini menekankan semua staf menjalankan tugas mengikut prinsip-prinsip kebenaran.
Kejururan dan Amanah (Integriti)
  • Kod Etika ini menyarankan warga Universiti untuk mengamalkan budaya integriti terbaik/tertinggi.
Ketelusan
  • Kod Etika ini memberi penekanan kepada penghayatan amalan terbaik (best practices) dalam semua aspek kerja.
Bijaksana (Hikmah)
  • Dalam melaksanakan Kod Etika ini wujud keseimbangan di antara kehendak perundangan dan pertimbangan kemanusiaan dengan mengambil kira keperluan semua pihak.
Adil dan Saksama
  • Kod Etika ini menyarankan supaya sesuatu keputusan dibuat berdasarkan peraturan undang-undang dengan berani tanpa pilih kasih atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak.