+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Etika Pakaian

Peraturan 5 Bahagian II, Peraturan-Peraturan Tatatertib Badan-Badan Berkanun, Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605).
Semasa bertugas staf hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya yang ditentukan oleh Universiti melalui arahan yang dikeluarkan oleh Lembaga dari masa ke semasa.
Etika pakaian juga adalah selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 tahun 1985 dan Pekeliling Pentadbiran UTM bil 5/2006.
Contoh pelanggaran:

i.

Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar pada hari bekerja biasa.

ii.

Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain kecuali tempat yang dibenarkan.