+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Bahagian Pengurusan Organisasi dangan kerjasama Bahagian Pengurusan Sumber Manusia telah mengadakan Latihan Penggunaan Sistem UTM-EMS untuk semua Pusat Tanggungjawab pada 27 & 28 Mac 2016 di Pusat Latihan UTM. Peserta yang hadir adalah dikalangan staf yang menguruskan dokumen di PTJ masing-masing. Latihan ini bertujuan bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan dan kelebihan pengurusan dokumen secara digital tetapi masih berpandukan Peraturan Arkib Negara Malaysia.Diharap semua PTJ akan menggunakan sistem ini secara berterusan dan dapat menyokong Universiti ke arah pelestarian dan Universiti bertaraf global.13151936_1225422170815943_548670096465196901_n