+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Hubungi Kami

Bahagian Pengurusan Organisasi
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Skudai, Johor Bahru, Johor

Tel: 07-5530145/ 30442/ 30440

Fax: 07-5545755

Kami juga boleh dihubungi di sambungan :-

URUSAN SAMBUNGAN
Governan 30424/ 31158
Perubatan 30130/ 30412
Insurans Staf 30130/ 30412
Kad Nama Staf 30442/ 31213
Kad Matrik Staf/ Mahasiswa 30489/ 31213
Dokumen dan Fail Universiti 30172/ 30489/ 31213
Mel 30440/ 31213