Pengesanan Graduan

Kementerian Pengajian Tinggi sedang menjalankan penyelidikan mengenai pengesanan graduan IPTA / IPTS sebagai salah satu usaha untuk mengekalkan kualiti yang tinggi dari segi perkhidmatan dan sistem pendidikan tinggi di negara ini. Oleh itu, graduan diminta untuk mengisi kaji selidik dalam talian boleh didapati di http://graduat.mohe.gov.my/skpg1/index.html

Pakaian konvokesyen dan sijil konvokesyen tidak akan diedarkan kepada graduan yang gagal untuk melengkapkan kaji selidik.

Graduan yang telah mengambil bahagian dalam kaji selidik itu dikehendaki untuk mencetak slip pengesanan graduan  sebagai bukti.

Graduan yang tidak menyertai dalam majlis konvokesyen mesti hantar slip pengesahan mereka kehadiran konvokesyen dengan Borang K2 (Pindaan 2010), jika anda memerlukan Ijazah / Diploma dihantar kepada anda melalui pos. Bagi wakil yang dihantar untuk mengambil Ijazah / Diploma bagi pihak graduan, slip pengesanan graduan mesti dibentangkan pada masa pengambilan sijil.

Sistem kaji selidik dalam talian akan disediakan dari 8 April sehingga 10 May 2013.

Sebarang pertanyaan mengenai pengesanan kajian graduan, sila hubungi: 07-5530459 (Encik Zaini bin Mohamad Amir).