Pelajar Antarabangsa

Unit Kemasukan Pelajar menguruskan pengambilan pelajar antarabangsa yang merangkumi :

1. Mengurus dan mengendali kemasukan pelajar antarabangsa (program sarjana muda) ke UTM.

2. Permohonan pertukaran program.

3. Pengurusan pendaftaran pelajar.