Visi dan Misi

VISI

Menjadi pusat rujukan utama dalam pengurusan hal ehwal akademik universiti

MISI

Menerajui hal ehwal akademik  yang memenuhi keperluan pelanggan merangkumi:

  1. Dasar dan polisi yang jelas dan terkini
  2. Data dan maklumat yang tepat
  3. Perkhidmatan dan pengurusan yang efisyen