UTM Logo
UTM Tagline
Visi dan Misi

Visi dan Misi

VISI

Menjadi pusat rujukan utama dalam pengurusan hal ehwal akademik universiti

MISI

Menerajui hal ehwal akademik  yang memenuhi keperluan pelanggan merangkumi:

  1. Dasar dan polisi yang jelas dan terkini
  2. Data dan maklumat yang tepat
  3. Perkhidmatan dan pengurusan yang efisyen