Rekabentuk Sampul Surat Set Jemputan Konvokesyen

sampul konvoMerekabentuk sampul surat set jemputan konvokesyen yang baru di mana surat jemputan tidak perlu lagi dilipat bagi menyesuaikan dengan tetingkap sampul. Surat jemputan terus dimasukkan dalam sampul kerana tetingkap sampul telah ditetapkan dengan tepat untuk memaparkan alamat graduan. Menjimatkan masa bekerja untuk memasukkan surat jemputan serta memendekkan masa bekerja.