Membuat Pembaharuan Pada Ijazah

no image availableInovasi yang telah dilaksanakan adalah dengan:-

  • Menambahbaik format sijil daripada lanskap kepada potrait
  • Pindaan tarikh pada sijil daripada tarikh majlis konvokesyen kepada tarikh Mesyuarat Senat
  • Menambah ciri-ciri keselamatn pada sijil (QR-Code)