Fungsi

Fungsi Bahagian Pengurusan Akademik adalah mengikut fungsi unit  dan umum

  1. Unit Senat
  2. Unit Kemasukan & Rekod
  3. Unit Peperiksaan & Pengijazahan
  4. Unit Konvokesyen
  5. Unit Pembangunan & Kualiti
  6. Penerbitan Akademik
  7. Pemantauan & Penambahbaikan Sistem Sokongan Akademik