Faqs : Khidmat Pengiring

SOALAN LAZIM: BAHAGIAN KESELAMATAN – KHIDMAT PENGIRING   1. Soalan : Bagaimana cara untuk mendapatkan khidmat Pengawal Keselamatan bagi tujuan pengiring? Jawapan : Pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan rasmi kepada Pengarah Keselamatan selewat-lewatnya 3 hari sebelum program. Bagi mahasiswa, permohonan hendaklah dikepilkan bersama-sama surat kelulusan program daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar.

Faqs : Kain Rentang

SOALAN LAZIM: BAHAGIAN KESELAMATAN – KAIN RENTANG   1. Soalan : Bagaimana cara untuk memohon kelulusan menggantung kain rentang? Jawapan : Kelulusan menggantung kain rentang dikeluarkan oleh Pejabat Hal Ehwal Korporat. Permohonan rasmi hendaklah dikemukakan ke Pejabat Hal Ehwal Korporat. Bagi mahasiswa, permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan surat kelulusan program daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar.

Faqs – Kecemasan & Membuat Laporan

SOALAN LAZIM: BAHAGIAN KESELAMATAN – KECEMASAN, MEMBUAT LAPORAN   1. Soalan   : Sekiranya berlaku kecemasan, siapa yang perlu saya hubungi? Jawapan : Sekiranya berlaku kecemasan, boleh berhubung dengan Pembantu Keselamatan / Ketua Pengawal Bertugas di talian 5530014 atau 5530002 (24 jam). 2. Soalan : Sekiranya berlaku kehilangan, pencerobohan atau kecemasan di dalam kampus, siapa yang […]

Faqs – Tiket Kapal Terbang

SOALAN LAZIM: BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN – Tiket Kapal Terbang   1. Soalan: Bagaimanakah cara untuk saya membuat penempahan tiket kapal terbang ? Jawapan: Staf yang ingin membuat penempahan tiket kapal terbang perlu menghubungi pegawai bahagian penempahan tiket di Bahagian Pembangunan Modal Insan dengan menyertakan perkara-perkara berikut:a. Nama b. Nombor telefon c. Email d. Tarikh […]

Faqs – Latihan Staf

SOALAN LAZIM: BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN – Latihan Staf   1 Soalan: Apakah kaedah untuk mendapatkan maklumat berkaitan latihan yang akan dianjurkan dan menjadi seorang calon? Jawapan: Terdapat 3 kaedah dalam mendapatkan maklumat berkaitan latihan yang akan dianjurkan. Antaranya adalah:i)    Semakan senarai latihan didalam Buku Program Latihan yang akan diedarkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Modal […]

Faqs – Persaraan

SOALAN LAZIM: PENGURUSAN MODAL INSAN (HCM) – Persaraan   1. Soalan : Bagaimanakah pencen seseorang staf dikira? Sediakan contoh pengiraan pencen.   Jawapan : Contoh pengiraan pencen Puan Miasara: Formula: 1/600 x Jumlah Bulan Perkhidmatan yang diambil kira x gaji akhirJumlah bulan perkhidmatan : 362 bulanGaji akhir : RM1572.01 Pengiraan : 1/600 x 362 bulan […]