Faqs : Kemudahan Perubatan

SOALAN LAZIM: PENGURUSAN & PENTADBIRAN ORGANISASI (BPPO) – KEMUDAHAN PERUBATAN   1. Soalan : Adakah pesara UTM boleh mendapatkan kemudahan rawatan di klinik panel UTM?   Jawapan : Pesara UTM layak mendapat kemudahan perubatan di Pusat Kesihatan UTM (tidak termasuk Klinik Panel UTM) dan ianya tertakluk kepada Skim Perubatan Staf Universiti.Rujuk Skim Perubatan Staf Universiti […]

Faqs: Kebajikan Staf UTM

SOALAN LAZIM: PENGURUSAN & PENTADBIRAN ORGANISASI (BPPO) – KEBAJIKAN STAF UTM 1. Soalan : Adakah UTM membenarkan kutipan derma dilakukan di dalam kampus? Jawapan : Ya. Namun, perlu mendapatkan surat pengesahan daripada pihak berwajib sebagai mana berikut:i. Derma daripada organisasi luar. Masjid atau surau: melalui Jabatan Agama Negeri atau Daerah. Derma khas: melalui kementerian atau […]