Faqs : Pengurusan Modal Insan (HCM)

SOALAN LAZIM: PENGURUSAN MODAL INSAN (HCM) 1. Soalan : Saya seorang staf sedang berkhidmat dalam jawatan tetap. Saya berminat memohon jawatan lain yang lebih tinggi di UTM. Bolehkah saya memohon? Jawapan : Mengikut peraturan (P.U.(A)176/2005), perkara 10; menyatakan seseorang pegawai yang sedang berkhidmat boleh dilantik ke suatu jawatan dalam skim perkhidmatan lain jika pegawai memenuhi/mematuhi […]

Faqs : Urusetia Lembaga Pengarah

SOALAN LAZIM: URUSETIA LEMBAGA PENGARAH 1. Soalan : Apakah tugas-tugas utama Urusetia Lembaga Pengarah (ULP)? Jawapan : Tugas utama Urusetia Lembaga Pengarah ialah1. Membantu Pendaftar Melaksanakan Tugas 2. Menguruskan Mesyuarat Utama Pendaftar:- – Lembaga Pengarah Universiti – Jawatankuasa Kumpulan Pengurusan (UMG) – Mesyuarat Eksekutif Pejabat Pendaftar – Mesyuarat Khas Pendaftar3. Menyediakan Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar […]

Faqs – Persaraan

SOALAN LAZIM: PENGURUSAN MODAL INSAN (HCM) – Persaraan   1. Soalan : Bagaimanakah pencen seseorang staf dikira? Sediakan contoh pengiraan pencen.   Jawapan : Contoh pengiraan pencen Puan Miasara: Formula: 1/600 x Jumlah Bulan Perkhidmatan yang diambil kira x gaji akhirJumlah bulan perkhidmatan : 362 bulanGaji akhir : RM1572.01 Pengiraan : 1/600 x 362 bulan […]